Sponsorzy

MKS Fablok Chrzanów dumnie wspierany

Lista osób i instytucji, dzięki którym klub istnieje jest długa. Jednak są sponsorzy, na których zawsze możemy liczyć i którzy pozostają z Klubem od Lat.
Wszystkim Wam dziękujemy! Szczególne wyrazy uznania kierujemy dla: